فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

آیین نخ ریسی در ایران

زنان نخ ریس شهر و روستاهای ایران در حین كار (ریسندگی پشم، تنیدن دار و بستن تار و پود) و پایان ترانه هایی را می خوانند. در فرهنگ مردم بشنوید.

كار مایه همكاری و همدلی ست.

نخ ریسی و بافندگی در زمره فعالیت ها و كارهایی است كه در آن روح تعاون و همكاری دیده می شود.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه فرهنگ مردم این بار یه سراغ كار نخ ریسی و بافندگی رفته و درباره این هنر بیشتر صحبت كرده است.

برنامه فرهنگ مردم جمعه هر هفته ساعت 21:30 با اجرای محمد محسن رفیعی و شمسی فضل اللهی از رادیو ایران پخش می شود.

1400/07/03
|
13:40
دسترسی سریع
فرهنگ مردم