جنبه منفی كرونا بیشتر از جنبه های مثبت آن بوده است

ویروس كرونا از آن جهت تلخ و غم انگیز است كه هزاران جان را گرفت و خانواده ها را داغدار عزیزان خود كرد.

ویروس كرونا از زمان شیوع خود تاكنون پیامدهای مثبت و منفی زیادی در زندگی مردم داشته است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، مهران حبیبی گزارشگر رادیو ایران به سطح شهر رفته و با هموطنان در این خصوص صحبت كرده است.

در ادامه می شنوید.

1400/09/27
|
10:53
دسترسی سریع