رعایت شیوه نامه های بهداشتی تنها راه مقابله با كروناست

بیمارستان ها هر چند در این روزها شاهد كاهش موارد بستری هستند اما همچنان بیماران بدحال نیازمند بخش ویژه را دارند.

ماه های سخت كرونایی با فعالیت كادر درمان به ویژه پرستاران سخت كوش مراكز مختلف بیمارستانی به سختی طی شده و این قشر زحمت كش علی رغم همه سختی ها و مشكلات همچنان مشغول اراده خدمات هستند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، گیتی محمدی گزارشگر رادیو ایران در آستانه روز پرستار به یكی از مراكز درمان رفته و با تنی چند از پرستاران گفت و گو كرده است.

1400/09/16
|
16:12
دسترسی سریع