ویروس كرونا، پیر و جوان و ورزشكار نمی شناسد

برای نجات جان هموطنان و تنفس كادر درمان، رعایت شیوه نامه های بهداشتی امری ضروری است.

امروز اگرچه خبرهایی مبنی بر كاهش میزان مبتلایان كرونا به گوش می رسد اما روند كاهشی این بیماری به آهستگی پیش می رود و در صورت عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی ممكن است دوباره وضعیت به حالت خطرناك بازگردد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، گیتی محمدی گزارشگر رادیو ایران به سطح شهر رفته و با خانواده ای كه خود را ملزم به رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی می دانند، در این باره گفت و گو كرده است.

در ادامه می شنوید.

1400/06/16
|
13:39
دسترسی سریع