انتخاب اول؛ رای اولی‌ها

رای اولی‌ها، مهم‌ترین تصمیم سازان در آینده كشور هستند و ضمن شركت در انتخابات می‌توانند اطرافیان را نیز به مشاركت حداكثری دعوت كنند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، جوانانی كه امسال برای اولین بار می‌توانند در انتخابات 1400 و به عبارت دیگر در مهم‌ترین رویداد سیاسی كشور شركت كنند، همانند رود‌های كوچكی كه برای پیوستن به دریا در تب و تاب هستند و تلاش می‌كنند تا در این كارزار مهم نقشی اساسی ایفا كنند.
رای اولی‌ها، حالا دیگر به بلوغ سیاسی رسیده اند و یكی از 80 میلیون ایرانی هستند كه طی چهار سال آینده اثر رای خود را در شكوفایی كشور می‌بینند.

1400/03/21
|
10:37
دسترسی سریع