برنامه كاندیداها درباره واردات و صنعت داخلی خودرو

امروز با یك دغدغه بزرگ صنعتی به سراغ كاندیدا‌ها رفتیم؛ خودرو. كاندیدا‌ها درباره واردات و صنعت داخلی خودرو، چه برنامه‌ای دارند؟

به گزارش شبكه رادیویی ایران، نامزدها در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400، برنامه تبلیغاتی بسیار و خبرنگاران ما نیز هر روز، یك پرسش ویژه از آنها دارند.

امروز با یك دغدغه بزرگ صنعتی به سراغ كاندیدا‌ها رفتیم؛ خودرو. كاندیدا‌ها درباره واردات و صنعت داخلی خودرو، چه برنامه‌ای دارند؟

1400/03/21
|
10:41
دسترسی سریع