یك انتخاب درست

مردم می‌خواهند با شنیدن برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری، بهترین تصمیم را در صحنه انتخابات بگیرند یعنی یك انتخاب درست!

به گزارش شبكه رادیویی ایران، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیكتر می‌شویم، برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های ریاست جمهوری هم فشرده‌تر دنبال می‌شود و انتظار عمومی در این دوره از تبلیغات، شنیدن وعده‌های عملی و برنامه‌های هدفمند از نامزد‌های ریاست جمهوری است و مردم می‌خواهند با شنیدن برنامه ها، بهترین تصمیم را در صحنه انتخابات بگیرند یك انتخاب درست!

1400/03/21
|
10:45
دسترسی سریع