رای می دهیم

با قدرت در پای صندوق های رای حاضر شویم

برخی ها با عملیات روانی سعی دارند مردم را از رفتن به پای صندوق رای منصرف كنند

1400/02/05
|
07:52
دسترسی سریع