انگشتر سردار حاج قاسم سلیمانی در دستان مردم ایران

مردم ایران از انگشتر سردار شگفت زده شدند

در جعبه ای نفیس انگشتری با ارزش وحود داشت این انگشتر با ارزش یاد سردار حاج قاسم سلیمانی را در دل ها زنده كرد.

1399/10/10
|
08:20
دسترسی سریع