هر خانه یك پایگاه سلامت

پیشگیری از بیماری كووید 19 در استفاده از آسانسور

برای پیشگیری و دوری از ابتلا به ویروس كرونا، تا آنجا كه ممكن است از آسانسور استفاده نكنید.

1399/09/15
|
10:58
دسترسی سریع