درنگی بر زندگی علامه محمد تقی جعفری

علامه محمد تقی جعفری به كودكان علاقه زیادی داشت

او معتقد بود كودكان روحی پاك دارند و هنوز از اصل خود جدا نشدند. ارتباط با آنها می تواند او را به كشف و شهودی جدید برساند.
از نام آوران ایران زمین بیشتر بدانیم

1399/09/08
|
09:33
دسترسی سریع