وصیتنامه شهید سپهبد قاسم سلیمانی

جمهوری اسلامی ایران، امروز سربلندترین دوره خود را طی می كند.

وصیتنامه شهید سپهبد قاسم سلیمانی به مردم، دولت، نیروهای مسلح، مراجع و علما را ببنید و بشنوید

1399/08/20
|
14:00
دسترسی سریع