لطفا منو نكشید !

در دنیا در هر ساعت 6411 جنین به قتل می رسد !

میانگین آمار ناباروری در دنیا 15 درصد است !
یعنی حدود یك و نیم میلیارد انسان
یعنی این رقم آرزوی داشتن یك فرزند را دارند
و در همین دنیا در هر ساعت 6411 جنین به قتل می رسد !
سهم ایران در هر ساعت 42 قتل
هیچ كس غمگین نمی شود هیچ اشكی نمی چكد
لطفا منو نكشید !

1399/07/20
|
10:11
دسترسی سریع