عید سعید قربان بر همگان مبارك

لحظه پیوند دلها مبارك ، ای عاشقان عید شما مبارك

اومده آفتاب تا لب پنجره
دنیا دوباره غرق زیباییه
نمی دونی كه این دقایق ناب چقدر برای عاشقا رویاییه

لحظه پیوند دلا مبارك
ای عاشقا عید شما مبارك

رادیو ایران این عید بزرگ را به همه مسلمانان جهان تبریك می گوید

1399/05/09
|
16:59
دسترسی سریع