محمد كیانی

حوزه تخصصی: ورزش

متولد 1369 با مدرك لیسانس معماری

تهیه كننده برنامه های:
ورزش ایران ، ایران امروز، روی خط ورزش، شناسا، سوت پایان، وقت اضافه، ورزش،حاشیه و متن ، مستند روز و میزبان

افتخارات :
- كسب مقام دوم گزارشگری افتخاری در جشنواره دهم رادیو (سال 99)
- برگزیده جشنواره جوانه 1 در بخش تهیه كنندگی در سال 81
- كسب مقام دوم در تولیدات رادیویی جشنواره مداد قرمز در سال 89
- كسب مقام اول در تولیدات رادیویی جشنواره كتاب و رسانه در سال 89
- تهیه كننده تقدیر شده در سال 89 از جانب معاونت صدا
- كاندیدای بخش حمایت از كالای ایرانی در جشنواره چهاردهم صدا در سال

دسترسی سریع