محمد کیانی

حوزه تخصصی: ورزش

متولد 1369 با مدرک لیسانس معماری

تهیه کننده برنامه های:
ورزش ایران ، ایران امروز، روی خط ورزش، شناسا، سوت پایان، وقت اضافه، ورزش،حاشیه و متن ، مستند روز و میزبان

افتخارات :
- کسب مقام دوم گزارشگری افتخاری در جشنواره دهم رادیو (سال 99)
- برگزیده جشنواره جوانه 1 در بخش تهیه کنندگی در سال 81
- کسب مقام دوم در تولیدات رادیویی جشنواره مداد قرمز در سال 89
- کسب مقام اول در تولیدات رادیویی جشنواره کتاب و رسانه در سال 89
- تهیه کننده تقدیر شده در سال 89 از جانب معاونت صدا
- کاندیدای بخش حمایت از کالای ایرانی در جشنواره چهاردهم صدا در سال

دسترسی سریع