سعید سلیمانی

حوزه تخصصی: تاریخ

تهیه كننده و مولف

سعید سلیمانی

سوابق :
ورودی سال 1373 به رادیو ایران به عنوان پژوهشگر و نویسنده
نخستین برنامه : از هامون تا ارس
بعدها علاوه بر نویسندگی، سردبیر، دستیار تهیه و بالاخره تهیه كننده
حوزه كاری : تاریخ
برنامه فعلی : تقویم تاریخ
علاوه بر فعالیت رادیویی، دارای تالیفات و كتاب و مقاله

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع