راضیه حسینعلی

حوزه تخصصی: تهیه کننده

راضیه حسینعلی

راضیه حسینعلی(کارشناسی ارشد )

سوابق و موفقیت ها :
• سال 1385ورود به سازمان
• از سال 1389 شروع تهیه کنندگی
• نفر اول جشنواره نانو و رسانه در قسمت تهیه کننده در سال 1397
• نفر دوم جشنواره رادیو انقلاب (بسته های کوتاه) در سال 1397
• نفر دوم جشنواره نانو و رسانه در سال 1396
• برگزیده نخستین جشنواره پخش رادیو (تهیه کننده گی ) سال 1393
• برگزیده در بخش آرشیو موسیقی و برنامه (نفر سوم ) سال 1391
• تقدیر در نخستین جشنواره رسانه در حوزه بازرگانی سال 1393
• تقدیر در برگزاری هجدهمین مانور سراسری زلزله در سال 1395
• تقدیر در برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله سال 1396
• تقدیر در برگزاری برنامه 22 بهمن 1385
• تقدیر در معرفی فرهنگ و هنر ایرانی در شبکه صدای آشنا//برگزیده جایزه استاد نوری تهیه کننده برترمستند پلاسکو با نام شاید من هم زیر آوار
• نفر اول جشنواره فراخوان سراسری بهره وری/نفر اول بخش موضوعی با موضوع ایثار و فداکاری جشنواره بین المللی رادیو
• تهیه کنندگی برنامه های قبلی: پلاک 8- نگاه روز- اقتصاد روز - مجله اقتصادی - نام نو اقتصاد نو - مرزداران - سیب
• تهیه کنندگی برنامه های فعلی: نمودار- رهاورد- راهی به آبادی
نفر اول موضوعی در جشنواره بین المللی صدا

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع