وحید بیات

حوزه تخصصی: تهیه كننده

وحید بیات

وحید بیات(كارشناسی مدیریت صنعتی و دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت تحول)
سوابق و موفقیت ها :

• سال 1385 ورود به سازمان با عنوان آیتم ساز و سر دبیر رادیو ایران
• از سال 1391 شروع تهیه كنندگی در رادیو ایران
• سال1387 به عنوان برنامه ساز برتر نمایشگاه بین المللی قرآن كریم
• سال1392 برنامه ساز برتر در حوزه نماز با برنامه به افق آفتاب
• سال1394 برنده مستند پیر غلامان با عنوان مستند یك گزارش

دسترسی سریع