وحید بیات

حوزه تخصصی: تهیه کننده

وحید بیات

وحید بیات(کارشناسی مدیریت صنعتی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول)
سوابق و موفقیت ها :

• سال 1385 ورود به سازمان با عنوان آیتم ساز و سر دبیر رادیو ایران
• از سال 1391 شروع تهیه کنندگی در رادیو ایران
• سال1387 به عنوان برنامه ساز برتر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
• سال1392 برنامه ساز برتر در حوزه نماز با برنامه به افق آفتاب
• سال1394 برنده مستند پیر غلامان با عنوان مستند یک گزارش

دسترسی سریع