كیاناز كاوه

حوزه تخصصی: اندیشه و دفاع مقدس

كیاناز كاوه

برنامه های فعلی : خیابان ایران/ نشانی
برنامه های مهم در رادیو : خیایان ایران/ نشانی/ فرمانده/ این شروع بی نظیر /
موفقیت ها و دستاوردها : نامزد گزارش برتر در جشنواره بین المللی صدا در سال 90/ برگزیده جشنواره فعالان خبرنگار در حوزه دفاع مقدس در سال های 91، 92، 94، 95 و 97/ برگزیده جشنواره استاد امیرنوری

دسترسی سریع