گلریز وکیلی

حوزه تخصصی: تهیه کننده

گلریز وکیلی

گلریز وکیلی طباطبایی
متولد 64/11/5
کارشناسی ارشد ارتباطات گرایش تبلیغات و بازاریابی از دانشگاه صدا و سیما
از کودکی به عنوان گوینده در برنامه سلام کوچولو شرکت داشت و از سال 1382 در تولید و ساخت برنامه های گروه خانواده همکاری کرده است.
از سال 1389 به عنوان سردبیر برنامه شب بخیر کوچولو بوده و از سال 93 تهیه کنندگی این برنامه را نیز انجام می دهد.
در حال حاضر در گروه جامعه رادیو ایران مشغول به کار است.

دسترسی سریع