سعید مبشری

حوزه تخصصی: فرهنگ و اندیشه

حوزه تخصصی: گروه فرهنگ و اندیشه

برنامه های فعلی:
- «به افق آفتاب» و «نسیم وصال» از سال 1385
- سردبیری برنامه «آینه بی غبار» از سال 1387
- نویسندگی ویژه برنامه سحرگاهی ماه مبارك رمضان
- تهیه كنندگی برنامه اذانگاهی صبح رادیو ایران از سال 1392
- تهیه كنندگی برنامه افطار ماه مبارك رمضان
- تهیه كننده ویژه برنامه «بر پرده عشاق» و «پرده پرده اشك» و «حرفی از نام تو»
- اجرای ویژه برنامه جام جهانی 2014
- اجرای برنامه مشاعره «واژه و خمپاره»
- اجرای برنامه شبانگاهی «باشگاه ستاره ها»
- اجرای برنامه معرفی كتاب «تالار آینه»
موفقیت و دستاوردها:
- نویسنده برتر ویژه برنامه سحرگاهی ماه مبارك رمضان
- نویسنده برتر در مسابقه داستان كوتاه معاونت صدا
- مقام دوم تیمی در مسابقات ورزشی معاونت صدا
- دانش آموخته دوره های گویندگی

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع