ندا حاجی اسماعیلی

حوزه تخصصی: تهیه كننده

ندا حاجی اسماعیلی

ندا حاجی اسماعیلی(كارشناسی شیمی متولد سال1369)
سوابق و موفقیت ها :

• سال 1388 ورود به سازمان
• از سال 1391 شروع تهیه كنندگی
• دارنده جایزه نبا عظیم تولیدات رسانه ای
• تهیه كنندگی برنامه های با شما و رادیو/چهره ها/زنگ برنامه ریزی/نقد برتر/اینجا خانه ملت/مستند/كافه دانش/زیرورو/یك سبد لبخند/یك سبد عیدی/نوبت ترانه/پنجوری/عصرونه/عصر پاییز/منصور باشید/باغ ارغوان/گلبانگ

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع