شهاب نادری

حوزه تخصصی: تهیه کننده

شهاب نادری

شهاب نادری مقدم (کارشناسی متولد سال1359):
سوابق و موفقیت ها :

• از سال 1386 ورود به سازمان
• از سال1388 شروع تهیه کنندگی
• تهیه کنندگی برنامه های سلام صبح بخیر/راه شب/خانه و خانواده/پلاک8

دسترسی سریع