متین السادات فیروزی

حوزه تخصصی: تهیه كننده

متین السادات فیروزی

متین السادات فیروزی ششتمد (كارشناسی متولد سال1368):

سوابق و موفقیت ها :

• سال ورود به سازمان 1393 و تاریخ شروع تهیه كنندگی1394
• بهترین آنونس جشنواره اعتیاد و رسانه سال 94
• بهترین برنامه رادیویی جشنواره مد و لباس فجر سال 93
• psa برگزیده جشنواره psa رادیو جوان سال 93
• بهترین برنامه جشنواره جوانه سال 92


دسترسی سریع