مهدی ساعی

حوزه تخصصی: تهیه کننده

مهدی ساعی

مهدی ساعی(کارشناسی ارشد متولد سال 1360)
سوابق و موفقیت ها :

• سال1381 ورود به سازمان
• از سال 1385 شروع تهیه کنندگی
• رتبه اول سردبیری 1387 در جشنواره رادیو
• رتبه اول برنامه کتاب 1387
• رتبه اول برنامه های تئاتر 1390
• رتبه اول برنامه مشاعره معاونت صدا 1390
• رتبه اول برنامه های فرهنگی در حوزه هنری
• رتبه اول برنامه سال تحویل 1392
• کاندیدای برنامه سلام ایران در جشنواره 1393
• رتبه اول جشنواره ترافیک و رسانه / رتبه اول بخش تعاملی در جشنواره استاد نوری
• کاندیدای جشنواره جهانی ABU 2017 و ...
• تهیه کنندگی برنامه های سابق: سلام ایران - شوقستان - در جستجوی سیمرغ - دانش و هوش - هفت سنگ- نوبت ترانه - خانه و خانواده
• تهیه کنندگی برنامه های فعلی : مسابقه یک دو صدا - کوی نشاط- راه شب

دسترسی سریع