ساجد قدوسیان

حوزه تخصصی: تهیه كننده

ساجد قدوسیان

ساجد قدوسیان(كارشناسی ؛ متولد سال1361)
سوابق و موفقیت ها :

• از سال 1386 وارد رادیو البرز شدند با عنوان نویسنده
• سال 1387 تهیه كننده شدند- تا سال 1393 رادیو البرز
• از سال 1393 تا 1394 رادیو دانش- از سال 1394 تا كنون رادیو ایران
• سردبیر برتر در یازدهمین جشنواره صدا با برنامه پایان كبوتر
• تهیه كننده برگزیده در 4 برنامه نهایی ABU با برنامه به دنیا بگویید كمی بلندتر
• تهیه كننده و سردبیر برتر در جشنواره صدا در حوزه دفاع مقدس با برنامه كوچه خاطره
• برنامه ساز برتر در بخش خلاقانه جشنواره استاد نوری با برنامه برسان سلام ما را
• منتخب مردمی در جشنواره برنامه های نوروزی 1397 با برنامه عیدانه و لبخند
• برنده جایزه از جشنواره های ملی و بین المللی در رشته های كارگردانی، نویسندگی و بازیگری تئاتر)
• تهیه كنندگی برنامه سابق: نوبت ترانه
• تهیه كنندگی برنامه فعلی: صبح جمعه با شما - جارچی

دسترسی سریع