سیما پاتیمار

حوزه تخصصی: تهیه كننده

سیما پاتیمار

سیما پاتیمار-كارشناسی ارشد علوم سیاسی- متولد 1366

• همكاری با باشگاه خبرنگاران جوان از سال 1381
• ورود به رادیو از سال 1387
• همكاری با شبكه های رادیو جوان- رادیو گفت و گو- ایرانصدا و رادیو ایران
• دبیر خبر تا سال 1390
• سردبیر برنامه صفر و یك و نبض زمین
• تهیه كننده برنامه های خط قرمز، میزبان، دروازه های موفقیت، آرزو برای زمین، كافه دانش – سیاره آبی
• مجری طرح برنامه فوتون شبكه 4 سیما
• تقدیر شده در جشنواره نانو و رسانه
• تقدیر شده در جشنواره منابع طبیعی و رسانه
• تقدیر شده در جشنواره جنگلبان

دسترسی سریع