آرمان ستوده

حوزه تخصصی: تهیه کننده

آرمان ستوده

آرمان ستوده(کارشناسی متولد سال1360 ):

• از سال 1387 ورود به سازمان با عنوان صدابردار
• سال 1384 رادیو تجارت تهیه کننده و سردبیر
• از سال 1387 تهیه کننده رادیو ایران جشنواره دوازدهم رادیو مقام اول بخش تهیه برنامه یادمان باشد
• جشنواره رسانه و ترافیک مقام دوم بخش گزارش سال 94
• آیتم ساز برتر برنامه های رمضان سال 95
• عنوان برتر سردبیری برنامه های نوروزی سال 87
• برنامه ساز برتر در دوازدهمین جشنواره رادیو
• برنامه ساز برتر در اولین جشنواره پخش رادیو
• برنامه ساز برتر در اولین همایش مرزبانان
• تهیه کننده برتر برنا مه های هفته بسیج سال 92
• تهیه کننده برتر ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس سال 93و ...
• تهیه کنندگی برنامه های سابق :یادمان باشد- فصلی نو- پشت پلک خاک ریز - مردم و پلیس - سه روایت - دیدبان- فجرآفرینان - دیارآشتی- اقتصاد روز- حکایت مردان باران- پلاک 8- راه امام کلام امام- سین و سکه - راه شب - ویژه های هفته دفاع مقدس از سال 1387 تا 1393 - هفته بسیج از سال 1387 تا 1393 - ویژه سوم خرداد از سال 1387 تا 1393 - روز ارتش- 22 بهمن - انتخابات
• تهیه کننده برنامه های فعلی : سلام صبح بخیر - ایرانشهر

دسترسی سریع