حسین معصومی

حوزه تخصصی: تهیه کننده

حسین معصومی

حسین معصومی(کارشناسی ارشد متولد سال1361) :

• از سال 1384 کارمند هماهنگی و وارد سازمان و رادیو ایران و سال 1388 تهیه کننده
• سیزدهمین جشنواره بین المللی صدا نفر اول بخش PSA 2016 ABU
• جشنواره پیر غلامان حسینی سال 94 نفر اول تهیه کنندگی
• جشنواره پیر غلامان حسینی سال 95 نفر اول تهیه کنندگی
• جشنواره کتاب سال 96 نفر اول تهیه کنندگی
• جشنواره ساخت ایران سال 95 نفر اول تهیه کنندگی
• سوگواره ابرات سال 95 نفر اول تهیه کنندگی
• جشنواره هیات سال 96 نفر اول تهیه کنندگی و ...
• تهیه کنندگی برنامه های سابق: صدای راهبران - مشرق احساس - چشم به راه – سرمشق
• تهیه کننده برنامه های فعلی : ایرانشهر - راه شب- به افق آفتاب

دسترسی سریع