میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

میزبان

میزگرد

کنکاش و شفاف سازی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 12:45 الی 13:25

مدت برنامه:1 ساعت

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
میزبان