ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:10 به مدت 105

ایرانشهر

مجله عصرگاهی با رویکرد تعاملی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 17:10

مدت برنامه:105

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

عوامل برنامه

دسترسی سریع
ایرانشهر