صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 9:00 تا 11:30 به مدت 150 دقیقه

صبح جمعه با شما

Bootstrap Image Preview

ایجاد فضایی شاد و مفرح در فواصل پخش و فضای مجازی مرتبط با رادیو ایران
تقویت روحیه شادابی و امید و نشاط، ترویج روحیه انتقاد پذیری

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 348 / 0
  • تعداد نظرات: 5/ 0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0