ایران امروز انتخاباتی، دوشنبه 31 خرداد

در بیست و یکمین برنامه انتخاباتی «ایران امروز»، این برنامه دوشنبه سی و یکم خرداد، میزبان دکتر حسین محمودی اصل، اقتصاددان و دبیر کارگروه اقتصاد و سرمایه کمیسیون اقتصاد مجلس و دکتر علیرضا شاملی، اقتصاددان بود.

1400/04/01
|
9:5
دسترسی سریع