ایران امروز انتخاباتی، یکشنبه 30 خرداد

در بیستمین برنامه انتخاباتی «ایران امروز»، میزبان علی باقر طاهری‌نیا معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان کشور، علی البرزی خبرنگار حوزه اجتماعی، مهدی عیسی زاده رییس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم و حسن بنیانیان کارشناس اجتماعی و فرهنگی بود.

1400/04/01
|
9:1
دسترسی سریع