ایران امروز انتخاباتی، شنبه 29 خرداد

در نوزدهمین برنامه انتخاباتی «ایران امروز»، شنبه بیست و نهم خرداد، دکتر کبری خزعلی رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی،دکتر محمد حسن قدیری ابیانه فعال سیاسی و فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس بود

1400/04/01
|
8:29
دسترسی سریع