از ساعت به مدت

رادیو ایران

خبر روابط عمومي

مجمع خبرگان رهبری در «میزبان»

رادیو ایران در برنامه« میزبان» ،میزبان آیت الله کعبی است.

1397/04/23
|
09:37

به گزارش شبکه رادیویی ایران در سالروز تشکیل اولین جلسه مجمع خبرگان رهبری در سال شصت و دو آیت الله کعبی در برنامه« میزبان» درباره این اتفاق تاریخی مهم صحبت می کند.
«میزبان» شنبه ساعت 12:00 ظهر به تهیه کنندگی عاطفه اقتداری واجرای محمد رضا درویش از گروه ایران و جامعه رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
خبر روابط عمومی