از ساعت به مدت

رادیو ایران

خبر روابط عمومي

واژه با شما/جایزه با فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

رادیو ایران در برنامه «کافه هنر» از مخاطبان خود می خواهد که معادل کلمه فارسی پیشنهاد دهند و جایزه بگیرند.

1397/02/18
|
14:29

به گزارش شبکه رادیویی ایران امروز «کافه هنر» از مخاطبان خود می خواد که برای واژه vip) )که به معنای تشریفات خاص رفتاری برای کسی است ،معادل کلمات فارسی خود را پیشنهاد بدهند و از فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی جایزه خود را بگیرند.
گیتی محمدی گزارشگر برنامه در گفتگو با محمد علی بهمنی و سعید بیابانکی شاعر در باره ی ترانه ورابطه آن با زبان فارسی می پرسد و اینکه این ترانه ها که از نظر سطح ادبی پایین هستند چطور مورد تصویب قرار
می گیرند . آخرین اخبار از نمایشگاه کتاب و آیتم ویژه تینا میرکریمی در گفتگو با خارج زبان هایی که علاقه به زبان فارسی دارند و در داشنگاه علامه درس می خوانند از دیگر بخش های این برنامه است.
«کافه هنر» امروز ساعت 15:50 باتهیه کنندگی زهره سربازی و گویندگی شهاب شهرزاداز آنتن رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
خبر روابط عمومی