از ساعت به مدت

رادیو ایران

خبر روابط عمومي

رئیس سازمان ملی استاندارد روی خط رادیو یران

نیره پیروز بخت از ایمنی خودرو می گوید

1396/12/15
|
09:55

به گزارش شبکه رادیویی ایران «نمودار» در گفتگو با نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد از بحث ایمنی خودرو می گوید.
استاندارد خودرو 52 آیتم دارد که سازمان استاندارد خواهان افزایش 85 آیتم است که این مهم باعث مقاومت خودروسازان از ایمنی بیشتر و بهتر شده است.
حمید ط
«نمودار» امروز به تهیه کنندگی راضیه حسینعلی ،گویندگی سعید توکلی ساعت 10:30 پخش می شود.

دسترسی سریع
خبر روابط عمومی