از ساعت به مدت

رادیو ایران

خبر روابط عمومي

معرفی داوران بخش دیداری نخستین رزمواره مدافعان حرم

داوران بخش دیداری درساختارهای انیمیشین ،مستند ،تیزر ، کلیپ و برنامه های ترکیبی معرفی شدند.

1396/10/12
|
12:41

به گزارش ستاد خبری نخستین رزمواره مدافعان حرم ، داوران انتخاب آثار بخش دیداری درساختارهای انیمیشین ،مستند ،تیزر ، کلیپ و برنامه های ترکیبی کار خودرا آغاز کردند.
در ساختارهای «انیمیشن»آقایان حسین مرادی زاده ،رضا حبیبی ،علی کاویان راد و امیر کساوندی درساختار«مستند » آقایان مهدی مطهر ،مهدی آذر پندار ،محسن یزدی و داود مرادیان در ساختار «کلیپ» آقایان سید حسین حجازی ، محسن تهرانی ،مهدی حاجی محمدی ، محسن ابراهیم و ساختار «برنامه های ترکیبی» آقایان جواد رمضان نژاد ،میثم فکری ،جواد اسناوندی و مجید خواجه نژاد آثار را بررسی و داوری
می کنند.
قابل ذکر است ،اسامی داوران دربقیه رشته ها متعاقبا اعلام خواهد شد.
مخاطبان رادیو ایران و کسانی که در نخستین رزمواره مدافعان حرم شرکت کردند، می توانند آخرین اخبار را از سایت جشنواره به نشانی . http://www.razmvare.ir پیگری کنند .

دسترسی سریع
خبر روابط عمومی