میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

وام های بانکی در زمینه مسکن

این روزها همه جا صحبت از وام های بانکی به خصوص در زمینه مسکن است.

1397/05/17
|
14:00

این روزها همه جا صحبت از وام های بانکی به خصوص در زمینه مسکن است.
برنامه میزبان این هفته به موضوع نحوه کمک بانک ها در حوزه مسکن میپردازد.
عاطفه اقتداری تهیه کننده میزبان شنبه های رادیو ایران گفت: سید محسن علوی نماینده مجلس و تعلیمی کارشناس حوزه اقتصادی مهمانان برنامه هستند.
میزبان از شنبه تا سه شنبه ساعت 11:55 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
میزبان