میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

باغ وحش های ایران وضعیتی بسیار اسفناکی دارند

دکتر «ایمان معماریان» دامپزشک حیات وحش؛ در برنامه «میزبان» وضعیت باغ وحش های ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

1397/05/15
|
07:53

دکتر «ایمان معماریان» دامپزشک حیات وحش؛ در برنامه «میزبان» وضعیت باغ وحش های ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

دسترسی سریع
میزبان