میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

نیازسنجی مخاطبان را باید مدنظر قرار داد

دکتر مهدی اسلامی مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس و فاطمه کبیری استاد دانشگاه و دکترای مدیریت فرهنگی به شعار سال و حمایت از کالای ایرانی پرداختند و نقطه نظرات خود را در این زمینه ارائه دادند.

1397/01/28
|
17:56

دکتر مهدی اسلامی مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس و فاطمه کبیری استاد دانشگاه و دکترای مدیریت فرهنگی به شعار سال و حمایت از کالای ایرانی پرداختند و نقطه نظرات خود را در این زمینه ارائه دادند.

دسترسی سریع
میزبان