ورزش ایران شنبه ‌تا پنجشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45

شعارها علیه سپید رود از دقیقه ده آغاز شد

«عزیزی» سرمربی تیم سپید رود در برنامه «ورزش ایران» به بررسی حاشیه بازی دو تیم سپید رود و سپاهان، پرداخت.

1397/05/15
|
07:51

«عزیزی» سرمربی تیم سپید رود در برنامه «ورزش ایران» به بررسی حاشیه بازی دو تیم سپید رود و سپاهان، پرداخت.

دسترسی سریع
ورزش ایران