ورزش ایران شنبه ‌تا پنجشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45

پیگیر جدی بازسازی و مرمت ورزشگاه شهید وطنی هستیم

«حسین زادگان» مدیر کل ورزش و جوانان استان مازندران؛ در برنامه «ورزش ایران» وضعیت ورزشگاه شهید وطنی شهرستان قائم شهر را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

1397/04/19
|
08:30

«حسین زادگان» مدیر کل ورزش و جوانان استان مازندران؛ در برنامه «ورزش ایران» وضعیت ورزشگاه شهید وطنی شهرستان قائم شهر را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

دسترسی سریع
ورزش ایران