صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

«وحید زمانی» کارشناس فناوری و اطلاعاتی در برنامه «کافه هنر» میزان استفاده از زبان موسیقی در تولیدات موسیقیایی ایران را مورد شرح و بررسی قرار داد.

«وحید زمانی» کارشناس فناوری و اطلاعاتی در برنامه «کافه هنر» میزان استفاده از زبان موسیقی در تولیدات موسیقیایی ایران را مورد شرح و بررسی قرار داد.

مرتبط با این خبر

  • روایت چاپ کتاب نفیس انقلاب ازرادیو ایران

  • در ممیزی های کتاب هیچگونه نظارتی وجود ندارد

  • تحت هر شرایطی باید به حریم خصوصی افراد احترام گذاشت

  • واکاوی «کافه هنر» از حوزه ی ارتباطات در فضای مجازی

  • در حوزه دختران نوجوان؛ آثاری تولید نشده است

  • دنیا به حوزه کودک توجه شایانی دارد

  • خوشنویسی هنر مکتوب اندیشه ها است

  • ادبیات کودک و نوجوان؛ طی سال های اخیر با انحراف هایی مواجه بوده است

  • انسان در دنیای جدید با بمباران اطلاعاتی روبرو است

  • دنیای مجازی برای شعر و شاعری، امر خجسته ای است