کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

زیرساخت و زیر بنا، از خارج وارد شده است

«وحید زمانی» کارشناس فناوری و اطلاعاتی در برنامه «کافه هنر» میزان استفاده از زبان موسیقی در تولیدات موسیقیایی ایران را مورد شرح و بررسی قرار داد.

1397/05/20
|
09:38

«وحید زمانی» کارشناس فناوری و اطلاعاتی در برنامه «کافه هنر» میزان استفاده از زبان موسیقی در تولیدات موسیقیایی ایران را مورد شرح و بررسی قرار داد.

دسترسی سریع
کافه هنر