کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

ادبیات کودک و نوجوان؛ طی سال های اخیر با انحراف هایی مواجه بوده است

«عزت اله الوند» نویسنده، شاعر و داستان نویس؛ در برنامه «کافه هنر» به بررسی کتاب های منتشر شده در حوزه کودک و نوجوان پرداخت.

1397/04/20
|
07:37

«عزت اله الوند» نویسنده، شاعر و داستان نویس؛ در برنامه «کافه هنر» به بررسی کتاب های منتشر شده در حوزه کودک و نوجوان پرداخت.

دسترسی سریع
کافه هنر