کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

انسان در دنیای جدید با بمباران اطلاعاتی روبرو است

دکتر احسان پوری استاد دانشگاه و کارشناس مدیریت رسانه؛ در برنامه «کافه هنر» به بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ عمومی پرداخت.

1397/04/19
|
08:34

دکتر احسان پوری استاد دانشگاه و کارشناس مدیریت رسانه؛ در برنامه «کافه هنر» به بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ عمومی پرداخت.

دسترسی سریع
کافه هنر