کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

رادیو ایران

كافه هنر

در مواضع رسمی؛ بهتر است از زبان فارسی استفاده شود

موسوی بیوکی نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در برنامه «کافه هنر» به زبان پارسی و ضرورت پاسداشت، حفظ و نگهداری از آن پرداخت.

1397/02/23
|
14:52

موسوی بیوکی نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در برنامه «کافه هنر» به زبان پارسی و ضرورت پاسداشت، حفظ و نگهداری از آن پرداخت.
گفت و گوی علی رشیدی گزارشگر ارشد رادیو ایران در مجلس رو می شنوید

دسترسی سریع
کافه هنر