کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

در فرهنگستان ادب فارسی 55 گروه واژه گزینی فعال هستند

«نسرین پرویزی» معاون گروه های واژه گزینی و فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برنامه «کافه هنر» درباره واژه گزینی در سال 96 توضیحاتی را تقدیم علاقمندان کرد.

1396/12/16
|
07:08

«نسرین پرویزی» معاون گروه های واژه گزینی و فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برنامه «کافه هنر» درباره واژه گزینی در سال 96 توضیحاتی را تقدیم علاقمندان کرد.

دسترسی سریع
کافه هنر