صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

«نسرین پرویزی» معاون گروه های واژه گزینی و فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برنامه «کافه هنر» درباره واژه گزینی در سال 96 توضیحاتی را تقدیم علاقمندان کرد.

«نسرین پرویزی» معاون گروه های واژه گزینی و فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برنامه «کافه هنر» درباره واژه گزینی در سال 96 توضیحاتی را تقدیم علاقمندان کرد.

مرتبط با این خبر

  • در بیان واقعیات باید از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کرد

  • کاف مثل کاغذ

  • میز واژه گزینی

  • حمایت از فرش ایرانی در برنامه ای رادیویی

  • امیدوارم باردیگر مخاطبان، نارنجیغ را مورد حمایت قرار دهند

  • در مواضع رسمی؛ بهتر است از زبان فارسی استفاده شود

  • واژه با شما/جایزه با فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

  • تمدن بشری مدیون اختراع زبان است

  • رادیو ایران و نمایشگاه بین المللی کتاب

  • هجرت خالق باران عشق به دیار باقی