کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

جشنواره فجر باید نماینده تمام سینمای ایران باشد

حضور فیلم های مستند در جشنواره فیلم فجر

1396/11/21
|
09:58

حضور فیلم های مستند در جشنواره فیلم فجر/ آسیب شناسی
کارشناس: فرشاد اکتسابی

دسترسی سریع
کافه هنر